Eski Zamanda Yaşananlara Meraklılar İçin Her Ortamda Satılacak Bilgiler: En Az Bilinen Tarihi Olaylar

Tarih, dünyamızı şekillendiren sayısız olaylarla doludur, ama genellikle en iyi bilinen veya en ünlü olaylara hakimiz. Fakat, dünyamızı şekillenmesinde önemli rol oyanmış ancak o kadar iyi bilinmeyen bir sürü tarihi olaylar vardır. Savaşlardan ayaklanmalara ve toplumsal hareketlere kadar, bu olaylar dünyamız üzerinde kalıcı bir etkisi olmuştur ve öğrenmeye değerdir. Öyleyse geçmişe bir yolculuk yapıp büyüleyici ve az bilindik olaylara göz atalım.

Kaynak: https://list25.com/25-historical-even…

1. Taiping Ayaklanması (1851-1864)

Taiping Ayaklanması, tarihteki en yıkıcı iç savaşlarından biri olduğundan dolayı Çin’de önemli bir etkiye sahip ve aynı zamanda Çin ile yabancı güçlerin arasındaki ilişkiyi de etkilemiştir. Ayrıca, Taiping İsyanı yalnızca Çin’in ekonomi ve toplumunun gelişimini değil, aynı zamanda siyasi yapısını da etkiledi çünkü Çin hükümetinin zayıflamasına ve yeni dini ve siyasi hareketlerin oluşmasına yol açtı. Çok bilinen bir ayaklanma olmasa da yozlaşmanın, yoksulluğun ve doğal afetlerin toplumun üzerinde etkilerini vurguladığı için Çin tarihinde önemli bir yere sahiptir.

2. Aborjin Savaşları (1821-1830)

Aborjin Savaşları, 1821 ile 1830 yılları arasında Avustralya’da bir dizi çatışmadan oluşmuştur. Bu savaşlar Avrupalı yerleşimciler ile Yerli Avustralyalılar, özellikle Sydney bölgesinde yaşayan Dharug ve Dharawal kabileler arasında vuku bulmuştur. Bu çatışmalar yerleşimcilerin geleneksel topraklarından sürülmelerinin yanı sıra Yerli halklara yerleşimciler tarafından uygulanan şiddet ve kötü muameleden kaynaklanmıştır.

3. Muhteşem Devrim (1688)

Şanlı Devrim, ikinci James’in  gücü merkezileştirme çabaları, dini politikaları ve mutlakiyetçi bir monarşi yaratma girişimleri de dahil olmak üzere bir dizi etken tarafından tetiklendi. ‘Ölümsüz Yediler’ olarak bilinen bir grup güçlü İngiliz soylusu, Hollanda Cumhuriyeti’nin Protestan Genel Valisi Orange’lı William’ı İngiltere’yi işgal etmeye ve ikinci James’i tahttan indirmeye ca. William 1688 de İngiltere’ye ayak bastı ve ülkenin büyük bir kısmının desteğini aldı. İkinci James Fransa’ya kaçtı ve Wiliiam eşi Mary ile  ortak hükümdarlar olarak taç giydiler.

4. Jenkins’in Kulağı Savaşı (1739-1748 AD)

Jenkins’in Kulağı Savaşı, Büyük Britanya ile İspanya arasında 1739 ile 1748 yılları arasında meydana gelen bir çatışmadır. Savaş, bir İngiliz ticaret gemisi kaptanı olan Robert Jenkins’in, gemisine İspanyol sahil güvenlik görevlilerinin çıktığını ve kulağını kestiğini iddia ettiği bir olayla alevlendi.

İngiliz hükümeti bu olayı, İspanya’nın deniz gücüne meydan okumak ve Yeni Dünya’da kendi sömürge alanlarını genişletmek için bir fırsat olarak görüp İspanya’ya savaş ilan etti.

5. Karaşebeş Muharebesi (1788)

Karansebeş Muharebesi, 17 Eylül 1788 tarihinde Avusturya-Türkiye Savaşı sırasında meydana gelen bir muharebedir. Savaş Avusturya-Macaristan ordusu ile Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Avusturya-Macaristan ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Savaş, Avusturya-Macaristan ordusu arasındaki bir dizi yanlış anlama ve iletişimsizliğin sonucuydu. Osmanlı ordusuyla karşılaşmak üzere yürüyüşe geçen Avusturya-Macaristan askerleri, kendi yoldaşlarından düşman sandı ve üzerlerine ateş açtı. Bu durum bir karışıklığa ve paniğe yol açtı ve askerler kaçmaya başladı, bu da tüm ordunun düzensiz bir şekilde geri çekilmesine neden oldu.

6. Hint Ayaklanması 1857

1857 Hint Ayaklanması, Hindistan ve Britanya İmparatorluğu tarihinde önemli bir olaydır. Hindistan’daki İngiliz yönetimine karşı büyük bir meydan okumaydı ve İngilizler ile Hint halkı arasındaki ilişki üzerinde kalıcı bir etkisi oldu.

İsyan, Doğu Hindistan Şirketi’nin yönetiminin sona ermesine ve Hindistan’ın İngiliz hükümeti tarafından doğrudan yönetilmesine yol açtığı için Hindistan’ın siyasi ve sosyal düzeni üzerinde de önemli bir etkiye sahipti.

7. 1815 Tambora Dağı Patlaması (İndonesia )

1815 yılında Tambora Dağı’nın patlaması küresel iklim ve hava durumu üzerinde önemli bir etki yaratıp 1815 yılında ‘Yazsız Yıl ‘a sebep olmuştur. Patlama, kül ve gazın güneş ışığını engellemesi ve Dünya yüzeyini soğutmasıyla ‘volkanik kış’ etkisine neden olmuş, ki bu dünyanın birçok yerinde mahsul kıtlığına ve kıtlığa yol açmıştır.

Bu patlama iklim ve hava koşullarını yanı sıra çevre tarım ve İnsan uygarlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu için dünyanın en önemli olayların arasında kabul görmekte.

8. My Lai Katliamı (1968)

My Lai Katliamı, Vietnam Savaşı sırasında 16 Mart 1968 tarihinde ABD Ordusu askerleri tarafından çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 347 ila 504 silahsız Güney Vietnamlı sivilin toplu olarak öldürülmesidir.

9. İpuwer’in Nasihatları ( Antik Mısır)

İpuwer’in Nasihatarı şiirsel metinlerden oluşan eski bir papirüstür. Mısır’ın İkinci Ara Dönemi’nde, MÖ 17. yüzyıl civarında yazıldığı düşünülmektedir. Papirüs, kâtip Ipuwer’in zamanının kaosunu, acılarını ve sosyal çalkantılarını anlattığı bir ağıt ve şikâyet koleksiyonudur.

10. Isandlwana Savaşı (1879 )

Isandlwana Savaşı, Anglo-Zulu Savaşı sırasında 22 Ocak 1879 tarihinde meydana gelen önemli bir askeri çarpışmadır. Savaş, Lord Chelmsford liderliğindeki İngiliz ordusu ile Kral Cetshwayo liderliğindeki Zulu ordusu arasında gerçekleşmiştir. Isandlwana Savaşı İngiliz ordusu için yıkıcı bir yenilgiydi.1.300’den fazla İngiliz askeri öldürüldü ve kamp Zulu savaşçıları tarafından istila edildi. Bu yenilgi Britanya İmparatorluğu için bir şok oldu ve İngiliz ordusunun tarihindeki en kötü yenilgilerden birisini aldı.

11. St. Francis Barajı felaketi ( 1928)

12 Mart 1928 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan St. Francis Barajı, Los Angeles şehri ve çevresindeki bölgelere su ve hidroelektrik enerji sağlamak için inşa edilmişti, ancak tamamlanmasından sadece iki yıl sonra başarısız oldu. Arıza, büyük miktarda suyun serbest kalmasına neden olmuş, bu da nehrin aşağısındaki kasaba ve köyleri sular altında bırakarak 450’den fazla kişinin ölümüne ve büyük çapta maddi hasara yol açmıştır.

12. Emu Savaşı (1932)

Emu Savaşı, devekuşlarını kontrol altına almak maksadıyla hükümetin asker ve Makineli tüfekleri Batı Avustralya’daki Campion bölgesine konuşlandırması ile Kasım 1932 yılında başlamıştır. Başlangıçta başarı elde edilmiş olsa bile devekuşları askerlerin makineli tüfeklerden kaçarak ve taktiklerine uyum sağlayarak askerleri zekaları ile alt ettiler ve bu da mücadelenin etkisiz olduğunu kanıtladı.

13. Nördlingen Muharebesi (1634)

Nördlingen Muharebesi 30 yıl Savaşları ve Avrupa siyasetine üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. İsveç ordusunun Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna yönelik istilasının sonunu belirtti. Ayrıca savaşın sonunu getiren ve Avrupa’daki güç dengesini kuran Prag barış antlaşmasını imzalamasına yol açtı. Bu savaş 30 Yıl Savaşlarının en önemli vakalardan biri olmuştur ve Avrupa tarihinin şekillenmesinde büyük bir rol oynadığını halde çoğu tarafından bilinmeyen bir olaydır.

14. Comuneros İsyanı (1520-1521)

Comuneros İsyanı, bir diğer adıyla Toplulukların Savaşı, 1520-1521 arasında günümüzün İspanyası olan Kastilya Krallığında meydana gelmiştir. Yerel halk, geleneksel hak ve ayrıcalıklarına bir tehdit olarak gördükleri kraliyet hükümetinin merkeziyetçi politikalarından duydukları hoşnutsuzluğundan dolayı patlak verdi.

15. Bolşevik İhtilali (1917)

Bolşevik İhtilali, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen siyasi bir ihtilaldir. İhtilal, önceki hükümeti devirip Rusya’da sosyalist bir hükümet kuran Vladimir Lenin tarafından öncülük edildi. Bu ihtilal, ekonomik zorluluklar, siyasi zorluklar ve önceki hükümete duyulan hoşnutsuzluklardan dolayı tetiklenmiştir.

16. Waterloo Muharebesi (1815)

Waterloo muharebesi tarihte en önemli olaylardan biridir. Napolyon döneminin sonunu işaret eder ve Bourbon hanedanını restore eder. Dahası, dünya ve Avrupa’daki güç dengeleri üzerinde kalıcı etkisi olmuştur çünkü Avrupa’nın büyük güçleri, güç dengelerini korumalarını isteyen ve tek bir baskın gücün ortaya çıkmasını önleyen yeni bir düzenin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

17. Fransız Devrimi 1789-1799)

Fransız Devrimi, 1789 ile 1799 yılları arasında Fransa’da meydana gelen siyasi ve sosyal bir ayaklanma dönemidir. Fransa’da monarşinin çöküşü, demokrasinin yükselişi ve Terör Saltanatı’nın damgasını vurduğu radikal bir değişim dönemiydi.

Fransız Devrimi, ekonomik kriz ve halkın monarşiye ve ayrıcalıklı sınıflara karşı hoşnutsuzluğu sonucu tetiklemiştir. Devrim, 1789’da Bastille’in basılması, 1793’te Kral 16. Louis’nin idam edilmesi ve Napolyon Bonapart’ın yükselişi gibi birçok önemli olayla damgasını vurmuştur.

18. Salem Cadı Mahkemeleri (1692)

Salem Cadı Mahkemeleri 1692’de Massachusetts Körfezi Kolonisinde gerçekleşen bir dizi olaydır. Mahkemeler, bir grup genç kızlar şeytan tarafından ele geçirilip bazı yerel sakinleri büyücülük ile suçladığı Salem kasabasında ortaya çıkan ahlaki bir paniğin sonucuydu.

19. I.Charles’in İngiltere’de İdamı (1649)

1.Charles, meclis ile ilişkisi çalkantılıydı ve ülke siyasi ve dinin kargaşa tarafından bıktırılmışlardı.1642’de ülke1. Charles’ın önderlik ettiği kraliyet kuvvetleri ve Oliver Cromwell’in önderlik ettiği Meclis kuvvetleri arasında bir iç savaşa sürüklendi.

20. Kara Veba (1346-1353)

Kara Veba, 14 yüzyılda Afrika, Asya ve Avrupa’ya yayılan ölümcül bir salgındı. Bu hastalık Orta Asya da meydana geldiğine ve fareleri istila eden pireler tarafından yayıldığına inanırlar. İnsanlara pire ısırığı ile bulaştığına inanılır ve ölüm, lenf düğümün şişmesi gibi semptomlara yol açar.

21. The Magna Carta (1215)

Magna Carta 1.John tarafından imzalanan bir bölgedir. Bu anlaşmaya göre Kralın gücü sınırlandı ve herkes gibi kralda hukukun üstünlüğünü kabul etti. Üstelik feodal Beyleri olan baronlara ve geniş halk kitlelere temel hak ve koruma tavizini vermiştir.

22. Han Hanedanlığın çöküşü (220)

Han Hanedanlığının çöküşü, Çin’de MS 189 ve 220 yılları arasında meydana gelen siyasi ve sosyal bir kargaşa dönemidir. Han Hanedanlığı 400 yılı aşkın bir süredir iktidardaydı ve Çin tarihinin en istikrarlı ve müreffeh hanedanlıklarından biriydi. Ancak iktidarının sonlarına doğru iç çatışmalar, ekonomik istikrarsızlık ve barbar kabilelerin istilalarıyla boğuşmaya başladı.

23. Milano Fermanı (313)

Roma İmparatorluğunda yaşayan Hristiyanlara dini tolerans tanıyan Milano Fermanı Roma İmparatoru Konstantin ve Licinius tarafından imzalanan belgedir.

Bundan önce, Hıristiyanlık Roma hükümeti tarafından ağır bir şekilde zulüm görüyordu ve takipçileri genellikle hapis, işkence ve idama maruz kalıyordu. Milano Fermanı, Hıristiyanlara zulüm korkusu olmadan dinlerini uygulama özgürlüğü vererek bu durumu değiştirdi.

24. Büyük Roma Yangını (64)

Büyük Roma Yangını 64 yılında Roma şehrinde ortaya çıkan yok edici bir yangındı. Nedeni hala bilinmemekte ama şiddetli kurak ve yoğun nüfuzlu şehri yayan küçük yangınlar dahil bir dizi unsurlar tarafından sebep olduğuna inanılır.

Altı gün süren yangın, en ünlü binaları ve simge yapıları da dahil olmak üzere şehrin büyük bir kısmını yok etti. Bu felaket sonucunda çok sayıda insan öldü veya  evsiz kaldı.

25. Hadrianapolis Muharebesi (378)

MS 378 yılında gerçekleşen Edirne Savaşı, Doğu Roma İmparatorluğu ile Vizigotlar arasında yaşanan önemli bir askeri çatışmaydı. O zamanlar, germen bir kabile olan Vizigotlar Hunlar tarafından yerlerinden sürülüp yurt tutmak için yeri yerler aramaktaydılar. Doğu Roma İmparatorluğunun sınırları içerisinde yurt tutmaları İmparator tarafından izin verilmişti fakat bir müddet sonra iki gurup arasında gerginlik artmaya başladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir